Úvodní stránka Pravidla ČPV Brankoviště Doprava Sponzoři a Mediální partneři Ke stažení Fotogalerie Kontakty

Logo OVT TJ Bohemians Praha

ČESKÝ POHÁR VODÁKŮ

HAMERSKÝ POTOK

Malý Ratmírov - Jindřiš, závod ČPV

OVT TJ Bohemians Praha

 

58. ročník

4. - 6. 10. 2019

pod patronací Českého svazu kanoistů, za přispění obcí, sponzorů a kamarádů z VK Slavia Hradec Králové
pořádá oddíl vodní turistiky TJ Bohemians Praha

 

Tento závod Vám umožnili svými příspěvky sponzoři, za což jim patří náš i Váš velký dík.


Základní informace:

Místo: Hamerský potok v úseku Malý Ratmírov – Jindřiš
Obtížnost: WW1 – 3, zejména horní úsek Ratmírov – Dvoreček je peřejnatý a vyžaduje dobrou znalost jízdy na úzké, rychlé,divoké a nepřehledné řece.
Ředitel závodu: Pavel Šálek 603195224
Hlavní rozhodčí: Jáchym Kopřiva
Stavitel trati: Roman Liška
Hospodář akce: Milan Hrabák
dopravce : Jan Kukla JHMD
Přihlášky: v místě startu dle rozpisu pro sobotu
Startovné: 120,- Kč za závodníka pro oba dva dny, splatné při přihlašování. Při ztrátě čísla účtujeme 500,- Kč.
Kategorie: dle pravidel platných pro rok 2019
Pravidla: jede se podle pravidel ČPV, platných pro rok 2019

Bezpečnost:
Každý závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na sobě plovací vestu a helmu na hlavě, jinak bude diskvalifikován. Závodu se mohou účastnit závodníci kteří v daném soutěžním roce dovrší věk 16-ti let a starší. Za mladistvé zodpovídá vysílající složka. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí. Každý závodník je povinen zúčastnit se výkladu tratě.

Záchrana:
Pořadatel zajistí záchranu na 4 kaskádě, kde bude i u záchranářů uložena lékárna. Každý účastník je povinen poskytnout pomoc a záchranu dle svých schopností, bude-li to nutné.

Splutí:
120,– Kč za osobu na oba dny mimo soutěž.
  80,– Kč za osobu v sobotu mimo soutěž.
100 Kč za osobu v neděli. Poplatky za splutí jsou splatné u odbočení do kempu anebo u prezentace v kempu hrázi v okamžiku prvního příchodu.
Prosíme, nepleťte se v době závodu na trati!

V sobotu v době konání závodu od 9:30 do 12:30 platí zákaz volného splouvání bez startovního čísla.

Protesty: dle pravidel ČPV, podávají se ale řediteli závodu písemně

Start: na rybníku, startovní interval 30s.

Program:

Pátek 4. 10. 2019
Možný příjezd do kempu Malý Ratmírov, tel. 384397148, 384361798, 723628583

Sobota 5. 10. 2019
  9:00 – 17:00 Puštění vody
  8:00 – 11:30 Přihlašování, placení a příprava na start
  9:00 Výklad trati
  9:30 Start první lodi na rybníku v kempu Malý Ratmírov
12:30 Start poslední lodi a uzavření závodu
14:00 Start soutěže mládeže ve Dvorečku
15:30 Předpokládaný dojezd poslední lodě dospělých do Jindřiše
15:00 Ukončení občerstvení v Jindřiši
18:00 Tombola, termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě.

V sobotu v době konání závodu od 9:30 do 12:30 platí zákaz volného splouvání bez startovního čísla.

Neděle 6. 10. 2019
Předpokládané vyhlášení výsledků v 8:30 h.
Volné splouvání s dodržením bezpečnosti a dopravních a přístupových opatření od 9:00 do 14:00.

Dopravní opatření:

Doprava zajišťovaná pořadatelem mHd
(místní Hamerská doprava):
Pořadatel zajistí svými autobusy dopravu z Jindřiše a Dvorečku do Ratmírova a Dvorečku po oba dva dny dle jízdního řádu. Kvůli technickým problémům se letos nejspíš nepodaří zajistit speciální vodácký vlak. Po oba dva dny bude doprava k dispozici těm vodákům, kteří si na startu nebo od dopravní služby, příp. v nouzi od řidičů, zakoupí permanentku za cenu více méně symbolickou (120 Kč na víkend, 80 Kč za 1 den, 20 Kč jednotlivá jízda busem, splatné u řidiče). S ní se budete prokazovat při nástupu do busu nebo do vlaku. Lodě si navážete vlastním vázáním tak, aby vydržely na vleku až do Ratmírova. Doprava pojede tak dlouho, dokud poteče voda, takže všichni budete moci nechat auta nahoře v kempu a s sebou brát jen permanentku a vázání. Rádi bychom Vám nabídli lepší variantu než pendl s auty.Dopravce a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy špatně navázané lodě. Lodě nesmí přesahovat boční profil autobusu.

SVÁ AUTA NECHTE NAHOŘE V KEMPU!!!

Objízdné trasy:

  1. Ratmírov – Jindřiš: Malý Ratmírov – Vlčice – Mutyněves – Jarošov nad Nežárkou – Jindřichův Hradec – Jindřiš
  2. Jindřiš – Ratmírov: z obce nahoru, na křižovatce vlevo na Blažejov a Ratmírov
  3. Ratmírov – Dvoreček: Ratmírov – Vlčice – Mutyněves – Dvoreček
  4. Dvoreček – Jindřiš: Blažejov – Hospříz – Jindřichův Hradec – Jindřiš

Změny užívání komunikací:

  • Výjezd z kempu: odbočení povoleno na hráz rybníka, nikoliv na Blažejov.
  • Hráz rybníka: od železničního přejezdu snížená rychlost na 30 km/h až za hráz, z druhé strany totéž od začátku hráze až po přejezd. Od železničního přejezdu je až po vjezd do kempu kempu možné zastavit na složení lodí max. 15 minut s tím, že posledních 30 m je vyhrazeno pro autobusy. Od vjezdu až do konce hráze je zákaz zastavení. V protisměru je zákaz zastavení až po železniční přejezd. Pořadatel vyhradí místo pro zastavení 2 autobusů s vlekem před vjezdem do kempu.
  • Dvoreček: Příjezd ze strany od Mutyněvse , parkovaní os. aut je povoleno před mostem vpravo, za mostem vpravo směrem na Blažejov je zastávka mHd, od zastávky mHd po lihovar je povoleno parkování autobusů. Výstup z vody je povolen pouze za mostem vlevo, tak jako vloni. Od Blažejova po křižovatku na Oldřiš je snížena rychlost na 30 km/h a zároveň zákaz zastavení.
  • Vjezd ke 4. kaskádě: bude zakázán. Je absolutně zakázáno parkování mimo silnici ve Dvorečku. Pokud někdo zaparkuje mimo povolená místa, bude mu odtaženo.
  • Jindřiš: vjezd do obce bude umožněn pro všechny účastníky akce Hamerský potok pouze od Jindřichova Hradce. Od Blažejova bude platit zákaz vjezdu pro vodáky. Výjezd z obce bude směrem na Blažejov.Na pravém břehu v prostoru cíle bude vyhrazeno místo pro mHd.

Dodržujte tato opatření, slouží Vám pro bezpečnou dopravu a pohyb na startu i v cíli. Na dodržování předpisů bude dohlížet i policie ČR.

Provoz bude řízen označenou pořadatelskou službou, a to v sobotu od 8:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 15:30.

Parkování vozidel bude umožněno na startu pouze v kempu, ne před hrází.

Pro vozidla bude uzavřena cesta ke 4. kaskádě.

Dodržujte prosím dopravní značky a omezení, chrání Vás a Vaše zdraví. Pokud nebudete dodržovat dopravní objížďky, způsobíte chaos. Pokud někdo vjede do Jindřiše od Blažejova, bude muset couvat!

Objízdné trasy, jízdní řády a mapky obdržíte též na startu.

Občerstvení:
Pro účastníky soutěže v sobotu v prostoru cíle v Jindřiši. Bude vydáno proti vrácení startovního čísla. Při ztrátě čísla účtujeme 500 Kč. Pozor- občerstvení mládeže je v jiném stánku.

Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží ceny od sponzorů soutěže.

Pořadatel zvažuje vyhlásit soutěž o supercenu mezi vítězi jednotlivých kategorií. Včas to oznámí, nejpozději při výkladu tratě. Termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě.

Upozornění:
Dodržujte vyhrazené přístupové koridory k vodě, budou označeny páskou. Zejména se jedná o nástup a výstup ve Dvorečku na levém břehu za mostem i v okolí stavení a výstup k vlaku v Jindřiši.
Nepoškozujte soukromý majetek, ublížíte tím nám všem.

V době závodu nebudou jezdit autobusy mHd ze Dvorečka.

Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k Vám.

Vysvětlení poplatků:
Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla. Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta potoka mohla pustit, udělat tyto práce:
1) projednat akci se státními orgány, projednat puštění vody s majitelem rybníků
2) projít koryto potoka a zjistit rozsah poškození jarním táním, následně koryto vyčistit, vyndat napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení
3) zajistit pronájem pozemků, přes které se do vody nastupuje a z vody vystupuje
4) zajistit po oba dva dny pořadatelskou službu
5) zaplatit dopravu a ubytování pořadatelů
6) pronajmout nařízené dopravní značení
7) zajistit úklid po akci
Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňuji, že v tomto případě platíte službu, bez které byste se na tento kousek potoka prostě nedostali.

Žádost:
I při protestech si uvědomte, že pořadatelé jsou taky jen lidi a tento závod pořádají pro Vás ve svém volnu. Nemají žádný důvod Vás poškodit, takže Vás prosím, protestujte jinde, jindy a proti něčemu jinému. Nezavdejte nikomu příčinu k tomu, aby nám příští ročník překazil. Udržujte všude po sobě takový pořádek, jako byste byli u sebe doma. V cíli, na startu i jinde to po nás musí vypadat lépe než před námi.

Hezkou vodu a příjemný víkend Vám přejí pořadatelé z Bohemky.